Živočíšna výroba

Hlavným zameraním družstva je poľnohospodárska výroba, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba osív a vína a ich predaj.

Hlavným zameraním úseku živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka so zreteľom na výrobu mlieka. Hovädzí dobytok holsteinského plemena družstvo chová od deväťdesiatych rokov minulého storočia na farmách Hoste a Pusté Úľany.

Produkty RV:

Produkty ŽV: