Rastlinná výroba

Hlavným zameraním družstva je poľnohospodárska výroba, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba osív a vína a ich predaj.

V rámci rastlinnej výroby sú hlavnými plodinami pšenica, jačmeň, kukurica, cukrová repa, slnečnica, repka olejná a hrach žltý. Pre potreby úseku živočíšnej výroby pestujeme lucernu a kukuricu na siláž. Taktiež sa venujeme pestovaniu viniča a špeciálnym plodinám ako cibuľa, zemiaky, mak…

Produkty RV:

Produkty ŽV: