Novinky

Hlavným zameraním družstva je poľnohospodárska výroba, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba osív a vína a ich predaj.
Najúspešnejší množitelia osív!

Osivárska firma Saatbau Slovensko, na čele so svojím generálnym riaditeľom Viliamom Kurincom, usporiadala pre svojich zákazníkov a partnerov plavbu po Dunaji z Bratislavy do Budapešti. Súčasťou jej programu bolo aj ocenenie najúspešnejších množiteľov osív v ostatnej sezóne. Pri pšenici ozimnej najlepšie výsledky dosiahli na západe Slovenska v P-OD Abrahám a na východe Dubina, s.r.o., Čeľovce. O sóju sa najlepšie postarali na PD v Zemnom a z východniarov Saxagro, s.r.o., Zatín.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

PODABRAHAM - Saatbau 2023 1
Obnova závlahového hospodárstva v P-OD Abrahám - zverejnenie