Poľnohospodársko-obchodné
družstvo Abrahám

Hlavným zameraním družstva je poľnohospodárska výroba, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba osív a vína a ich predaj.

zoznámte sa s nami

Profil družstva Abrahám

podabraham.sk - Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
podabraham.sk - Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám, ktorého predchodcom bolo Jednotné roľnícke družstvo „DUDVÁH“ v Abraháme, vzniklo zlúčením JRD Abrahám, Hoste, Malá Mača a Pusté Úľany dňa 22. decembra 1972. V rokoch 1991 – 1992 sa družstvo pretransformovalo do dnešnej podoby. Družstvo je situované na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, ktorá tvorí severný okraj Podunajskej nížiny.  Jeho chotárom preteká potok Dudváh a riečka Gidra. 

„Zemi slúžiť budeš! ...slúžiť budeš tejto pôde až do skonania! Budeš si ju ctiť, budeš jej vďačiť za každý krajec chleba, ktorý ti dožičí za to, že na nej pracuješ!“
(citát z knihy J. Jonáša: Jedenáste prikázanie)
podabraham.sk - Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Celá oblasť patrí do teplej podoblasti charakteristickej miernou zimou a nízkymi ročnými zrážkami. Pôda, prevažne černozem je úrodná, vhodná na poľnohospodársku výrobu. Hlavným zameraním družstva je poľnohospodárska výroba, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí, osív a sadív a ich predaj. Družstvo poskytuje služby poľnohospodárskou technikou, pozberovú úpravu rastlinných komodít a prevádzkuje závlahové systémy. 

P-OD Abrahám obhospodaruje vlastné a prenajaté pozemky v 9 katastrálnych územiach: Abrahám, Hoste, Majcichov, Malá Mača, Pavlice, Pusté Úľany, Sereď, Veľká Mača, Veľký Grob vo výmere cca 2.500 ha, ktoré sú súčasťou chráneného vtáčieho územia – Úľanská mokraď. 

Družstvo má 1 stredisko a 3 farmy. Na stredisku Abrahám na nachádza administratíva, skladovacie priestory, sušička a výrobňa kŕmnych zmesí. Taktiež je na stredisku sústredená potrebná poľnohospodárska technika. Farma Hoste je svojou technológiou zameraná na chov dojníc, vysokoteľných jalovíc a odchov teliat do 6 mesiacov.  Na farme sa nachádza dojáreň a mliečnica. 

Farma Pusté Úľany poskytuje priestory na odchov mladého hovädzieho dobytka a jalovíc. Na farme Malá Mača bol v minulosti sústredený chov ošípaných, dnes je však farma nevyužívaná a vedenie družstva hľadá možnosti jej efektívneho využitia. P-OD Abrahám zamestnáva v priemere 75 pracovníkov.