ŽIVOČÍŠNA VÝROBA ...
 
 • 1. hovädzí dobytok

 •    - chov vysoko produkčných dojníc so
       zameraním na výrobu surového kravského
       mlieka
     - chov vysokoteľných jalovíc
     - chov mladého hovädzieho dobytka
     - výkrm býkov zameraný na produkciu
       hovädzieho mäsa

 • 2. ošípané

 •    - výkrm ošípaných
     - produkcia ciciakov
     - produkcia plemenných prasničiek