RASTLINNÁ VÝROBA ...
 
 • nosné plodiny

 •    - cukrová repa, sladovnícky jačmeň
 • ostatné plodiny

 •    - pšenica ozimná, kukurica na zrno,
       repka olejná, slnečnica ročná,
       hrach siaty, mak siaty
 • krmoviny

 •    - jednoročné - kukurica na siláž
     - viacročné - lucerna
 • doplnkové plodiny

 •    - cibuža suchá, fazužka struková
 • trvalá kultúra

 •    - vinohrad