CHARAKTERISTIKA ...
 
 • História vzniku družstva

 •    Jednotné roľnícke družstvo v Abraháme vzniklo zlúčením JRD Hoste, Malá Mača, Abrahám a Pusté Úľany dňa 22.decembra 1972.
     Na základe zákona č. 162/1990 Zb o poľnohospodárskom družstevníctve dňa 22.marca 1991 zmenilo družstvo názov na Poľnohospodárske družstvo "DUDVÁH" v Abraháme.
     Posledná zmena sa uskutočnila 11.decembra 1992 a podľa §765 zákona č. 513/1991 Zb a zákona č. 42/1992 Zb sa družstvo pretransformovalo a zmenilo názov na Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám.
   
   
 • Predmet činnosti

 •    Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov.
     Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí, osív, sadív a ich predaj.
   
   
 • Základné informácie

 •    Družstvo pozostáva zo štyroch stredísk, Abrahám, Hoste, Malá Mača a Pusté Úľany.
     Na stredisku Abrahám je sústredená mechanizácia, výroba osív a kŕmnych zmesí a administratíva. Na stredisku Hoste je sústredený chov kráv, na stredisku Malá Mača, chov ošípaných a na stredisku Pusté Úľany odchov mladého dobytka a výkrm hovädzieho dobytka.
     Družstvo hospodári na výmere cca 2500 ha ornej pôdy a vlastní 33 ha viníc. K 31.decembru 2003 má družstvo 111 členov z toho je 90 pracujúcich.