PREDAJ VÝROBKOV ...
 
 • predaj osív

 •    jačmeňa jarného - JUBILANT, KOMPAKT
     a pšenice ozimnej - BREA, BALADA

 • predaj zrnín

 •    - pšenica, jačmeň, kukurica

 • predaj maku a cibule suchej
 • predaj vína
 • predaj výkrmových ošípaných
 • predaj mladého hovädzieho dobytka
 •  
   
  Aktuálne ceny na tel. č. 031/785 7247, kl. 127